سوپروایزر

خانم فروغ کشاورزی

 
داروخانه

مسئول فنی: خانم دکنر فاطمه قویدل

همکار: خانم سحر اسکندری

مسئول پذیرش

خانم فرزانه بهادری

 

مسئول صندوق

خانم سکینه دشتی

خانم شیرین طاهری 

تکنسین اورژانس

آقای مهدی کشاورزی

 

اعمال یداوی

آقای طاهری

خانم حیدری

مسئول IT

خانم پگاه راستی پیشه

مسئول مدارک پزشکی

خانم بهاره معین الدین

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-5-24 15:06        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ