سوپروایزر

خانم فروغ کشاورزی

 
داروخانه

مسئول فنی: خانم دکنر فاطمه قویدل

همکار: خانم سحر اسکندری

 

مسئول پذیرش

خانم فرزانه بهادری

حمیده یوسفی

 

مسئول صندوق

خانم سکینه دشتی

خانم شیرین طاهری 

پرستار درمانگاه

خانم زهرا غلام پور

 

اعمال یداوی

آقای طاهری

خانم حیدری

مسئول IT

خانم پگاه راستی پیشه

مسئول مدارک پزشکی

خانم بهاره معین الدین

مسئول امور مالی

آقای سعیدرضا شکرریزی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-8-16 15:58        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ