فصد 

فصد استفراغی (خارج کردن مواد نامناسب از بدن) است کلی که در آن اخلاط اربعه (دم، صفرا، بلغم و سودا) از طریق تیغ زدن مستقیم بر روی رگ خارج می شوداگر این تیغ زدن در حد اعتدال از نظر وسعت و تنگی باشد اخلاط به حد اعتدال خارج می گردند و اگر وسیع باشد اخلاط بسیار خارج شده و موجب ضعف می گردد و یا بند آمدن و التیام و جوش خوردن محل تفرق دشوار می گردد و اگر ضیق ( تنگ ) باشد اخلاط رقیق خارج گشته و غلیظ باقی می ماند و به همین دلیل باز کردن فصد به صورت ضیق منع شده است مگر هنگامیکه مراد از آن انتقال ماده باشد مثل: فردی که دچار خونریزی از بینی شده است و قصد بندآوردن خونریزی وجود داردتاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-5 19:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ